دومین جشنواره پژوهش و فناوری

کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور

ثبت نام

جهت ثبت نام در این جشنواره از طریق دکمه زیر وارد بخش ثبت نام شوید و اطلاعات خود را کامل کنید

Impossible is Just an OpinioniOpinion